1. Johdanto

M:"Kaikki uutislähetykset ovat nykyään ihan samanlaisia."

L:"Ei minusta. Minä kyllä erotan eri kanavien uutiset vaikka silmät kiinni. Niissä on ihan eri jututkin."

M:"Höpöhöpö! Sitä samaa hömppää tulee joka tuutista. Jutut ovat samat aamusta iltaan ja kanavasta toiseen. Kukaan ei keksi mitään omaa."

L:"No minustakin tällä uusimmalla kanavalla on ehkä vähän sellaiset lelu-uutiset, mutta kyllä sentään puoli yhdeksältä tulee asiaakin."

Tämä sepitetty keskustelu kuvaa niitä väitteitä, joita uutisista usein kuulee esitettävän. Toiset väittävät, että kilpailutilanne samankaltaistaa eri kanavien uutislähetykset; toiset sanovat, että lisääntynyt tarjonta luo mahdollisuuksia erilaisille yrittäjille. Toisten mielestä kilpailu on ajanut uutiset turmelukseen, halpaan ja viihteelliseen yleisönkosiskeluun; toisten mukaan tällaisesta muutoksesta ei ole merkkejä, päin vastoin uutislähetykset ovat monipuolisempia kuin koskaan.

Totta puheiden pohjalla on ainakin se, että kilpailutilanne on kiristynyt. Uutistarjonta on lisääntynyt Suomessa viime vuosina ripeästi. Aiemmin Yleisradion tv-uutislähetys oli suomalaisten "iltahartaus", jota seurasi liki koko katsojakunta. Tarjonnan lisääntyessä erityisasema on kaikonnut, ja mikään lähetys ei saa koko kansaa yleisökseen. Kilpailu katsojista ulottuu myös uutisiin.

Kanavakilpailussa tähdätään mahdollisimman suuren katsojaosuuden nappaamiseen. Kanavaimagon luominen on kilpailun tärkeä osa, ja sen muodostumisessa uutisilla on merkittävä asema. Omat uutiset ovat eräs televisiokanavan uskottavuuden ja vakavastiotettavuuden mitta. Sen lisäksi ne ovat suosionsa vuoksi merkittäviä yleisönkalastajia. Tarjonnan lisääntyessä suosio ei ole itsestäänselvyys, ja uutisten on entistä enemmän tehtävä itsensä katsojan tykö. Yhdeksi ratkaisuksi tarjotaan profiloitumista eli sitä, että kilpailukeinoksi otetaan esimerkiksi tietyntyylinen tai ­aiheinen sisältö.

Puheita ja arveluita muutoksista riittää. Nykyisessä kanavakilpailutilanteessa ei kuitenkaan ole tehty yhtään systemaattista kartoitusta suomalaisuutisten sisällöistä. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, mikä on todellinen tilanne puheiden takana. Tarkastelen, millaisilta suomalaisten päätelevisiokanavien uutiset näyttävät nykyisessä kilpailutilanteessa. Päätavoitteeni on hahmottaa, millaisiksi kunkin kanavan uutiset on pyritty profiloimaan. Vai onko suomalaisuutisten kilpailustrategiana sittenkin muiden kanavien matkiminen profiloitumisen sijaan?

Suomalaisten televisiouutisten sisältöselvitykset eivät näytä olleen viime vuosikymmeninä kovinkaan muodikkaita tutkimusaiheita, ja vertailutietoa on saatavilla varsin vähän. Sisältötutkimus on kuitenkin ajankohtaista, koska tuloaan tekevä digitaalitelevisio mahdollistaa teknisesti yhä useammat kanavat. Kanava- ja uutiskilpailun voi olettaa tulevaisuudessa yhä kiristyvän. Toivon, että tutkimukseni voi antaa vertailupohjaa myös tulevien muutosten tarkasteluihin. Tämä tutkimus keskittyy kolmen valtakunnallisen yleisradioyhtiön uutislähetysten tarkasteluun, ja kaapeli- ja digitaalitelevisio sekä satelliittikanavat on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.

Kanavakilpailu


Pääsivulle © Elisa Salste (etunimi@sukunimi.net)